L ucraino Yaroslav Zhmudenko (foto Vincenzo Nicita Mauro)