gara 2H Endurance (3) (foto di Vincenzo Nicita Mauro)

Kart

Kart