Testimonial Sarzi Puttini, Russo, Damian, Simonetti e il team manager Parisi (foto Ciccio Saya)

Acr Messina

Acr Messina