Damian opera un traversone (foto Paolo Furrer)

Damian

Damian